Nasi Partnerzy

Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi i zaufanymi Partnerami, który podobnie jak my starają się oferować najwyższą jakość swoich usług.

Do naszych Partnerów należą m.in.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców, powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu konsumenckiego.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Powstało 4 sierpnia 2003 roku. Obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej (BIG) utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 21. grudnia 2010 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach,  jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez Rejestr Dłużników ERIF zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Monetia Sp. z o.o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Posiada blisko 550 placówek w całej Polsce, które miesięcznie obsługują pół miliona Klientów. Współpracują z ponad 150 wystawcami płatności masowych m. in. Multimedia, Vectra, PGE, urzędami skarbowymi czy licznymi wspólnotami mieszkanowymi, dzięki czemu Klienci mogą dokonywać opłat w Agencjach na preferencyjnych warunkach.

Polskie Przelewy działają na styku branż bankowej i finansowej oraz informatycznej. Od początku naszym założeniem było uproszczenie i usprawnienie wykonywania operacji finansowych przy użyciu nowoczesnych technologii. Zależało nam, żeby przelewy i transfery gotówki były realizowane szybciej, bezpieczniej, żeby były dostępne dla każdego, łatwiejsze, niezawodne i przede wszystkim tańsze. Wysłuchaliśmy wielu opinii przedstawicieli sektora usług finansowych oraz klientów końcowych. Chcieliśmy, aby z zaproponowanych przez nas ulepszeń skorzystali wszyscy. Dlatego stworzyliśmy Polskie Przelewy – wydajny i bezpieczny system informatyczny dla punktów kasowych umożliwiający realizowanie wszelkich typów płatności, w tym płatności natychmiastowych. Dziś udostępniamy rozwiązania, które sytuują nas w gronie innowatorów branży finansowej i nowoczesnych technologii.

Loan Magazine to nośnik informacji online z zakresu wiedzy o rynku pożyczek pozabankowych. Można tu znaleźć informacje dotyczące firm jak również poszczególnych marek specjalizujących się w udzielaniu mikropożyczek oraz pożyczek ratalnych oferowanych na polskim rynku finansowym. Naszymi partnerami są firmy działające zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrych praktyk, mając na uwadze dobro klienta i działając zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania. Nie stosując żadnych ukrytych kosztów czy niedozwolonych zapisów umownych. Nie jesteśmy żadną organizacją i nigdy nią nie będziemy. Mamy na celu jedynie propagowanie idei odpowiedzialnego pożyczania wraz z wszystkimi partnerami serwisu.

Banking Magazine powstał w mojej głowie jeszcze w 2009 roku, ale dopiero na początku 2012 roku postanowiłem, a przede wszystkim potrafiłem go stworzyć. Zamieszczamy tu szereg informacji z rynku finansowego skapując się na segmencie bankowym. Staram się zainteresować Was tym, co w kręgu bankowości się dzieje, ale nie tylko. (stąd kategoria po godzinach). Reklama, marketing to codzienne tematy, które spotkać można na większości blogów czy portali finansowych. Staram się na bieżąco komentować sprawy związane z rynkiem produktów bankowych, aby w ten sposób wyrazić swoje zdanie oraz spostrzeżenia z tym związane. Wspomaga mnie zespół ludzi współpracujących ze mną, bez których nie miałbym szans na prowadzenie Bankingu, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie w rozwój projektu, z którym jestem bardzo emocjonalnie związany.