Chcę przedłużyć spłatę pożyczki. Jak to działa?

Chcę przedłużyć spłatę pożyczki. Jak to działa?

Na czym polega przedłużenie spłaty pożyczki Ferratum Bank

 • Jeśli nie jesteś w stanie dokonać całkowitej spłaty pożyczki w terminie, istnieje możliwość przedłużenie spłaty pożyczki.
 • Od 11.03.2016r. przedłużenia będa realizowane w oparciu o dodatkowe zabezpieczenie Banku tj. poręczenia fizycznego lub poręczenia prawnego
 • Każdy Klient ma możiwość wyboru wariantu zabezpieczenia
 • Pożyczkę na krótko można przedłużyć maksymalnie 2-krotnie
 • Każde przedłużenie spłaty pożyczki wynosi 30 dni

 

Koszty przedłużenia spłaty pożyczki

W przypadku wybory Gwarant prawnego

 • koszt przedłużenia pożyczki wynosi 25% kapitału początkowego zaciągniętego zobowiązania
 • kwotę przedłużenie należy wpłacić na podane w informacji konto Gwaranta prawnego

W przypadku wybory Gwaranta indywidualnego

 • Klient nie ponosi żadnego kosztu przedłużenia pożyczki
 • Warunkiem przedłużenia jest dostarczenie w terminie 5 dni umowy gwarancji podpisanej przez gwaranta (żyranta) oraz 2 świadków (lub notariusza).


Zasady przedłużeń obowiązujące do dnia  11.03.2016r.

Jeśli posiadasz pożyczkę Ekspres Kasa i w wyznaczonym terminie spłaty nie jesteś w stanie dokonać całkowitej spłaty pożyczki, wówczas istnieje możliwość tzw. przedłużenie spłaty pożyczki o ten sam termin, na który została zaciągnięta Twoja pożyczka.

Należy wówczas dokonać wpłaty kosztów przedłużenia w nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia po wyznaczonym terminie spłaty pożyczki. Koszt przedłużenia danej pożyczki wynosi tyle ile wynoszą odsetki wynikające z kwoty danej pożyczki.

Przykład:

Otrzymałeś pożyczkę Ekspres Kasa w wysokości 200 zł na 30 dni. Do spłaty jest 279 zł.

Odsetki wynoszą zatem 79 zł. Termin spłaty to np. 1 stycznia.

Koszt przedłużenia pożyczki o kolejne 30 dni wynosi zatem 79 zł.

Kwotę przedłużenia należy wpłacić max. do 6 stycznia. Nowy termin spłaty Twojej pożyczki to 31 stycznia.

Najważniejsze informacje odnośnie przedłużenia spłaty pożyczki:

 • Pożyczka może być przedłużona tylko i wyłącznie na taki sam okres czasu na jaki została wzięta
 • Pożyczki 15 i 30-dniowe można przedłużać max. dwa razy
 • Pożyczka 15 i 30-dniowa może być przedłużona tylko na takie okres, na jaki była wzięta pożyczka
 • Przedłużenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy klient dokona wpłaty w wysokości odsetek wynikających z pożyczki
 • Koszt przedłużenia, czyli odsetki muszą zostać zaksięgowane max. do 5-go dnia po terminie wyznaczonym do spłaty pożyczki
 • Jeśli wpłata kosztów przedłużenia dotrze po wyznaczonym terminie, wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet częściowej spłaty pożyczki
 • Koszty przedłużenia należy wpłacać na to samo konto, na które klient powinien dokonać spłaty całości.
 • Koszt przedłużenia pożyczki należy wpłacić na jedno z wybranych kont:
  • PEKAO S.A.: 41 1240 1994 1111 0010 5137 1141

  • BZ WBK: 34 1090 2503 0000 0001 2123 3730

 • Uwaga! Jeśli nie masz konta bankowego w żadnym z powyższych banków, wybierz bank BZ WBK